Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
English - Welsh Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 English - Welsh Dictionary

 a bit - ychydig
 a bit of - mymryn
 a little - ychydig
 abbey - abaty
 ability - gallu
 able - galluog
 able bodied - abal
 abode - preswyl
 abolition - dilead
 about - am, tua, tua, am, yngl^yn �, yngl^yn �
 above - uwchlaw
 abruptly - yn swrth, yn swta
 absence - absenoldeb
 absent - absennol
 abundance - toreth
 academic - ysgolhaig
 accelerator - sbardun
 accent - acen
 accept - cymryd
 accident - damwain
 accompaniment - cyfeiliant
 accompany - hebrwng
 accomplish - cyflawni
 according to - yn �l
 account - adroddiad
 accounts - cyfrifon
 accusation - cyhuddiad
 accuse - beio, cyhuddo
 ache - gwy^n
 achieve - cyflawni
 acid - sur
 acknowledge - cydnabod
 acknowledged - cydnabyddedig
 acorn - mesen
 acre - erw
 across - dros, dros, ar draws
 act - act, gweithredu, actio
 actor - actor
 actress - actores
 adapt - addasu
 add - adio
 add to - ychwanegu at
 additional - ychwanegol
 address - annerch, cyfeiriad
 adhere - glynu wrth
 adjective - ansoddair
 adjust - addasu
 administrative - adweinyddol
 admiration - edmygedd
 admire - edmygu
 admit - cyfadde, cyfaddef
 adornment - addurn
 adults - oedolion
 advantage - mantais
 advantageous - manteisiol
 adventure - antur
 adverb - adferf
 advice - cyngor
 advise - cynghori
 advisory - ymgynghorol
 aerobics - aerobeg
 affect - effeithio, mennu ar
 affectation - maldod
 affectionately - yn serchog
 affirm - cadarnhau
 affirmative - cadarnhaol
 afford - fforddio
 after - ar �l, wedi
 after that - wedi hynny
 afternoon - pnawn
 afterwards - wedyn
 again - eto
 against - erbyn, yn erbyn
 age - oes, oed, oes, cyfnod, cyfnod
 ageing - heneiddiol
 agency - asiantaeth
 agent - asiant
 agitate - corddi, cynhyrfu
 agitation - cyffro
 agonies - ingoedd
 agree - cyfateb, cytuno, cydsynio
 agreement - cytundeb
 agricultural - amaethyddol
 agriculture - amaethyddiaeth
 aid - aed
 aim - anelu
 aim at - anelu at
 aim for - anelu at, anelu am
 aimlessly - yn ddiamcan
 alarm clock - cloc larwm
 alien - estron
 all - cyfan, cwbl
 all right - o'r gorau
 all the rage - yn y ffasiwn
 all the way - bob cam
 all this - hyn oll
 allow - caniat�u, gadael
 alloy - aloi
 almost - bron, bron, ymron
 almost ten - cryn ddeg
 already - eisoes
 also - hefyd, heyfd
 alternate - bob yn ail
 alternately - bob yn ail
 always - wastad, bob amser
 ambulance - ambiwlans
 American - americanwr
 amongst - ymhlith, ymysg
 amongst them - yn eu plith
 amusing - masw
 analysis - dadansoddiad
 anchor - angor
 ancient - hen, cynoeswr
 and - a, ac
 and so on - ac ati
 and then - ac eto
 angel - angel
 anger - gwy^n
 angry - crac, blin, dig, milain
 anguish - gwewyr
 animal - anifail, mil
 announce - cyhoeddi
 announcement - cyhoeddiad
 annoy - cythruddo
 answer - ateb
 anthem - anthem
 anxiety - gofal, pryder
 anxious - pryderus
 any more - mwyach
 anyone - unrhywun
 anything - dim, unrhywbeth
 anyway - ta beth, beth bynnag
 ape - epa, simach
 apologise - ymddiheuro
 apparently - mae�n ymddangos
 apparition - drychiolaeth
 appeal - apelio
 appeciation - gwertfawrogiad
 appetite for - archwaeth at
 applause - cymeradwyaeth
 apple - afal
 applied linguistics - iethyddiaeth gymwysedig
 apply for - ceisio am
 apply oneself - ymroi
 appoint - apwyntio, penodi
 appointment - apwyntiad
 appreciate - gwerthfawrogi
 appreciative - gwerthfawrogol
 apprentice - prentis, prentisio
 apprenticeship - prentisiaeth
 approach - nes�u, nesu, nesu at, agos�u
 appropriate - priodol
 April - Ebrill
 archbishop - archesgob
 architect - pensaer
 area - rhanbarth, ardal, ardal
 argue - dadlau, dadlau
 argue about - dadlau am
 argue with - dadlau ag
 argument - dadl, dadl
 aristocracy - pendefigaeth
 arm - braich
 armed - arfog
 armpits - ceseiliau
 arms - breichiau
 army - byddin
 around - amgylch, o gwmpas, o amgylch
 arrange - lluniaethu, trefnu
 arrangement - trefniad
 arrest - arestio
 arrive - cyrraedd, cyrraedd
 arrogance - trahaus, traha
 arrow - saeth
 arson - llosg
 art - celfyddyd, celfyddyd
 article - ysgrif
 artificial - celfyddydol
 as - cyn, wrth, fel, �
 as a result - o'r herwydd
 as a rule - fel rheol
 as far as he knew - hyd y gwyddai
 as far as I know - am wn i
 as good - cystal
 as if it were - megis
 as large. as many - cymaint
 as little as - cyn lleied ag
 as long as - cyhyd ag, hyd
 as one ought to - fel y dylid
 as usual - fel arfer
 as well - yn ogystal �
 as well as - yn ogystal �
 ascent - dringfa
 ash trees - ynn
 ask - gofyn i, gofyn, gofyn, ceisio, erchi i, erchi
 aspect - pryd
 assembly - cynnull
 assist - cynorthwyo
 associate - cysylltu
 at - ar, am, am
 at all - o gwbwl, o gwbl, erioed
 at last - o'r diwedd
 at once - rhag blaen
 at random - ar antur
 at the moment - ar hyn o bryd
 at the time of - adeg y
 at times - ar adegau, ar brydiau
 atmosphere - awyrgylch
 attack - ymosodiad, cyrchu, ymosod ar, rhuthro, rhuthr
 attacks - pyliau
 attempt - cynnig, cais, cynnig, antur, antur, ymgais, ymgais
 attention - sylw
 attitude - agwedd, agwedd
 attorney - twrnai
 attract - denu, atynnu
 attractive - deniadol, atyniadol
 attribute - priodoli
 audible - clywadwy
 audit - archwiliad
 August - Awst
 author - awdur
 authorities - awdurdodau
 authority - awdurdod
 authorise - awdurdodi
 auxiliary - cynorthwyol
 avalanche - afalans
 avenue - rhodfa
 average - cyfartal
 aversion - casbeth
 awake - ar ddihun
 away - i fwrdd
 awful - enbyd, enbyd
 awkward - chwithig
 axe - bwyell

Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff