Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
English - Welsh Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 English - Welsh Dictionary

 babble - prepian
 back - cefn, yn �l
 bacon - cig moch
 bad - drwg
 bag - cod
 bagful - codaid
 baggy - codog
 bake - crasu
 balance - mantoli, cydbwysedd, mantol
 bald - moel
 bang - taro
 banish - alltudio
 bank - glan
 banquet - gwledd
 barbel - barfogyn
 barrel - casgen
 base - seilio, sylfaen, b�n, seilio, sylfaen
 bashful - swil
 bashfulness - swilder
 basis - sail
 basket - basged
 bathe - ymdrochi
 battle - brwydr
 be - bodoli, bod
 be able - gallu
 be allowed - cael
 be anxious - pryderu
 be armed - arfog
 be heated - poethi
 be lazy - diogi
 be present - presenoli
 be silent - tewi
 be sober - sobri
 be surprised - synnu
 be surprised at - synnu at
 be tired out - yml�dd
 beach - traeth
 beam - dist
 beans - ffa
 bear - dal
 beard - barf
 bearded - barfog
 beat - curo, curiad, curo, tabyrddu
 beautiful - hardd, prydferth, telaid, teg
 beauty - tegwch, prydferthwch
 because - oblegid, achos, am, achos
 beckon - amneidio
 become - dod yn
 become mouldy - llwydo
 become night - nosi
 become pale - gwelwi
 become part - ymdoddi
 become serious - dwys�u
 become tired - dyddfu
 bed - gwely
 bedroom - stafell wely
 beef - cig eidon
 beer - cwrw
 bef - crefu ar
 before - cyn, o'r blaen
 before hand - ymlaen llaw
 before long - cyn bo hir
 beg - begio, erfyn ar, erfyn
 begin - dechrau, dechrau
 beginning - dechrau
 behind - tu cefn, tu �l
 belief - cred
 believe - credu, credu
 believer - credwr, credadun
 bell - cloch
 bellow - rhuo
 belly - tor, rhumen
 belong - perthyn
 beloved - cun
 below them - oddi tanynt
 belt - gwregys
 bench - mainc
 bend - plygu
 beneficial - buddiol, llesol
 benefit - lles�d
 bent - crwm
 beside - wrth ymyl, wrth ochor
 besiege - gwarchae
 besieged - gwarchae�dig
 best - gorau
 between - rhwng
 bewilder - moedro
 bewitched - witsio
 beyond - trosodd
 big - mawr, fawr
 big toe - bawd
 bilingual - dwyieithog
 bilingualism - dwyieithrwydd
 biography - bywgraffiad
 biology - bywydeg
 birch - bedw
 birch grove - bedwerw
 bird - aderyn
 birds - adar
 birthday - pen blwydd
 biscuit - bisged
 bitter - chwerw
 bitterness - chwerwedd
 black - du
 blackbird - aderyn du, mwyalchen
 blackness - duedd
 blasphemy - cablair
 blight - mall, malltod
 bloody fool - baliffw^l
 blow - ergyd
 blows - ergydion, dyrnodiau
 blue - glas
 blue joke - stori faswedd
 blunt - pylu
 blush - gwrido, cochi, gwrid
 boar - baedd
 board - bwrdd
 boast - brawl
 boastful - mawreddog
 boat - bad, cwch
 bodies - cyrff
 body - corff
 bog - cors
 boil - berwi
 boiling - yn ferw, goferw
 bold - eofn, dewr
 bolt - prenio, bolltio
 bonfire - coelcerth
 bookshop - siop lyfrau
 booty - preiddin
 border - goror
 borders - ffiniau
 borrow - benthyg
 bosom - mynwes
 botch - stompio
 bother - trafferthu, o daro
 bottle - costrelu, potel
 bound - rhwym
 bout - pwl
 bout of - pwl o
 bouts - pyliau
 bowl - mail
 box - paffio
 box on the ears - bonclust
 boy - bachgen
 brain - ymennydd
 brass - pres
 brave - dewr, gwrol, dewr
 bravery - dewrder
 breach of promise - tor-amod
 bread - bara
 break - torri, gwant, torri
 break up - chwalu
 breakfast - brecwast
 breast - bron
 breath - anadl
 breathe - anadlu
 breed - br�d, epilio
 Breton - Llydaweg
 brewed for the second time - ail-fragu
 brewery - bragdy
 brick - priddfaen
 bridge - pont
 bright - disglair
 bring - dwyn at, dyfod ag
 bring credit - dwyn clod
 British - Prydeinig
 brittle - bregus
 broad - eang
 broad-minded - eangfrydig
 broadcast - darllediad, darlledu
 broadcaster - darlledwr
 broadcasters - darlledwyr
 broken down - wedi torri lawr
 bronze - pres
 brook - nant, cornant
 brother - brawd
 brothers - brodyr
 brown - gwrm
 brownish - cochddu
 brows - aeliau
 bruises - cleisiau
 brush - brwrsio, brws
 build - adeiladu
 builder - adeiladwr, saer
 building - adeilad
 buildings - bildins
 bull - tarw
 bundle - cocyn, sopyn, sypyn
 burden - bwrn, baich
 bureau - biwr�
 burning slowly - mud-losgi
 bury - claddu
 bus - bws
 bus stop - safle bysiau
 business - busnes
 busy - prysur
 butcher - cigydd
 butt - cornio
 butter - menyn
 buttermilk - enwyn
 buy - prynu
 buyer - prynwr
 buzz - suo
 by - wrth, wrth, gan, gan, erbyn
 by all means - ar bob cyfri
 by the way - gyda llaw
 by then - erbyn hynny
 by virtue of - yn rhinwedd

Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff