Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
English - Welsh Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

A B C D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 English - Welsh Dictionary

 fabricate - ffabrigo
 face - wyneb
 facilitate - rhwyddhau
 fact - ffaith
 factor - ffactor
 factual - ffeithiol
 fail - methu ag, ffaelu, methu
 failing - coll
 faint - ffaelu, dyddfu
 fair - teg
 fairer - tecach
 fairly - go
 fairy - eirias
 faith - cred, ffydd
 faithful - ffyddlon
 fall - cwympo, codwm, codymu, syrthio
 false - anwir
 fame - enwogrwydd
 familiar - cyfarwydd
 family - teulu
 family tree - ach
 famish - llwgu
 famous - amlwg, enwog
 far - ymhell, pell
 farm - fferm
 farmer - ffermwr, amaethwr
 farmyard - buarth
 fast - ymprydio, cyflym
 fat - bras, tew
 fate - tynged
 father - tad
 Father Christmas - Si�n Corn
 fatherly - tadol
 fathom - gwrhyd
 fault - ffael, ffaeledd
 favour - cymwynas, ffafr, ffafrio
 favourable - ffafriol
 favourite - ffefryn
 fear - ofn, ofni
 fearful - ofnus
 feast - gwledd, gwledda
 feaster - gwleddwr
 February - Chwefror
 fed up with - syrffredu ar
 fee - t�l
 feeble - tila, di-ffrwt, llesg
 feed - porthi
 feel - teimlo
 feeling - teimlad
 fellow lodger - cydletywr
 fellowship - cymrodoriaeth
 female saint - santes
 female teacher - athrawes
 feminine - benywaidd
 fen - cors
 ferment - eples
 fern - rhedyn
 ferocity - anwariaeth
 ferry - porth
 fervent - gwresog
 fetch - n�l, cyrchu
 fever - twymyn
 few - ambell, ychydig
 fickle - masw, gwantan
 field - maes, cae, parc
 fifteen - pymtheg
 fifth - pumed
 fifty - deg a deugain, hanner cant, pumdeg
 fight - cwffio, ymladd
 filly - eboles
 finance - cyllid
 financial - ariannol
 find - dod o hyd i
 fine - go lew, braf, coeth, m�n, gwych, main, iawn
 fine comb - crib m�n
 finger - bys
 finished - ar ben
 fire - saethu, tanio, t�n
 fireman - diffoddwr t�n
 firewood - cynnud
 first - cynta
 fish - pysgod, pysgota
 fist - dwrn
 fists - dyrnau
 fit - heini
 fitting - addas
 five - pump
 fixed - sefydlog
 flag - lluman, baner
 flame - ffagl
 flannel - gwlanen
 flat - yn wastad, gwastad
 flee - cilio rhag, ffoi
 flee from - ffoi rhag
 fleet - llynges
 flesh - cnawd
 flexibility - ystwythder
 flight - hedfa
 fling - taflu
 flock - praidd, fiadell
 flood - llifeiriant
 floor - llawr
 flourish - blodeuo
 flout - wfftio
 flow - goferu
 flower - blodeuo
 fluent - rhugl
 fluid - gwlyb
 flush - gwrid, gwrido
 fly - hedfan
 foal - ebol
 fog - niwl
 foggy - niwliog
 fold - corlan, corlannu
 folded - ymhleth
 folk - gwerin
 follow - dilyn
 following - canlynol
 following day - trannoeth
 fondle - anwesu
 food - bwyd
 foot - troed
 for - ar gyfer, er, am
 for a while - am gyfnod
 for ever - am byth
 for goodness sake - wir dduwc, da chi
 for hours - am oriau
 for how long - ers faint, am faint
 for long - am hir
 for nothing - am ddim
 for now - am y tro
 for sale - ar werth
 for that matter - o ran hynny
 for that reason - o�r herwydd
 for the life of him - yn ei fyw
 for the sake of - er mwyn
 for years - ers blynyddau
 forbid - gwarafun
 force - gorfodi
 foreign - estron, tramor
 foreigners - tramorwyr
 foremost - blaen
 foresee - rhagweld
 foretell - darogan
 foreword - rhagair
 forfeit - fforffeidio
 forget - anghofio
 forgive - maddau
 forgiveness - maddeuant
 forgotten - angof
 fork - fforch
 form - agwedd, ffurio, pryd, llunio, dull, ffurf
 formerly - gynt
 fortieth - deugeinfed
 fortnight - pythefnos
 forty - pedwardeg, deugain
 forward - traws, blaenwr
 foster - meithrin
 found - seilio
 foundation - sylfaen
 four - pedwar, pedair
 fourteen - pedwar ar ddeg
 fourth - pedwerydd
 fowls - dofednod
 fragments - malurion
 frail - eiddil
 France - Frainc
 fraud - twyll
 free - rhad, rhydd
 free oneself - ymryddhau
 freedom - rhyddid
 freeze - rhewi
 freezer - rhewgell
 French woman - ffrances
 Frenchman - ffrancwr
 frequent - aml, mynychu
 fridge - oergell
 friend - cyfaill, cariad, ffrind
 friendly - cyfeillgar
 friends - cyfeillion
 friendship - cyfeillgarwch
 fright - dychryn
 frighten - codi ofn ar
 frightful - erch
 frog - broga
 frolic - pranc
 from - gan, o gan
 from now on - o hyn ymlaen
 frown - gwgu
 fruit - ffrwyth, frwythau
 fry - ffrio
 fuel - cynnud
 full - llawn, cyflawn
 full back - cefnwr
 fumble - pwtffalu
 fume - ffromi
 fun - hwyl, miri
 function - ffwythiant
 funeral - angladd
 furnish - dodrefnu
 furnisher - dodrefnwr
 furniture - dodrefn
 fuss - helynt
 future - dyfodol

Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff