Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
English - Welsh Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 English - Welsh Dictionary

 daily - peunyddiol
 dam - argae
 damage - niweidio
 damp - llaith, gwlybyrog
 dance - dawns, dawnsio
 dangerous - enbyd
 dare - beiddio, mentro, meiddio
 daring - eofn
 dark - tywyll
 dark blue - gwrm
 darkness - tywyllwch
 dash it all - dario unwaith
 date - oed, dyddiad
 daughter - merch
 daunt - dantio
 dawn - dyddio
 day - dydd, diwrnod
 day dream - pensynnu
 daze - syfrdanu
 dazed - syfrdan
 deacon - diacon
 deal - delio, trin
 deal with - delio �
 dealer - masnachwr
 dear - prid, drud, cun, annwyl
 dearth - drudaniaeth
 death - dilaith, angau
 debate - dadl, dadlau
 debris - malurion
 debt - dyled
 decade - degad
 deceit - twyll
 deceive - twyllo
 December - rhagfyr
 decisiveness - pendantrwydd
 declaration - datganiad
 declare - datgan
 decorate - addurno
 decoration - addurn
 decreed - actiedig
 dedicate - cyflwyno
 deep - dwfn
 deer - carw, hydd
 defamation - gogan
 defame - goganu
 defect - diffyg
 defend - amddiffyn rhag, amddiffyn
 defiant - herllyd, herfeiddiol
 definite - pendant derfynol
 definitely - yn bendant
 defy - herfeiddio, beiddio
 degree - gradd
 delay - oediad, oedi
 delegates - cynrychiolwyr
 delight - hyfrydwch
 deliver - traddodi
 delve - palu
 demand - gofyn, hawl
 democrat - gwerinwr
 democratic - gwerinaidd
 demonstrate - arddangos
 denounce - lladd ar
 dent - tolcio
 deny - gwadu
 depart - ymado ag, ymadael, ymdael
 department - adran
 depend - penderfynu
 depend on - dibynnu aar
 dependent - dibynnol
 deprive - amddifadu, difreinio
 depth - dyfnder
 descend - disgyn
 descendant - disgynnydd
 descent - disgyniad
 deserve - haeddu
 design - bwriad, cynllunio, cynllun
 desire - dymuniad, dymuna, gofuned, awydd
 despair - gwanobeithio, gwanobaith, anobeithio
 despite himself - er ei waethaf
 despite that - serch hynny
 despondency - gwanobaith
 despondent - prudd
 despot - teyrn
 destroy - dinistro
 destroyer - dinistriwr
 deteriorate - gwaethygu
 deterioration - dirywiad
 determined - penderfynol
 develop - datblygu
 developmen - datblygiad
 development - datblygiad
 devil - cythraul, cythrel
 devout - duwiol
 dew - gwlith, gwlitho
 dewdrop - gwlithyn
 dewy - gwlithog
 dictionary - geiriadur
 die - marw
 different - gwahanol
 difficult - anodd
 difficulty - anhawster
 dig - cloddio, palu
 dignity - urddas
 din - trwst
 dining room - stafell fwyta
 dinner - ancwyn, cinio, cinio
 dioxide - deuocsid
 diphthong - deusain
 direct - uniongyrchol, cyfeirio, yn syth
 direction - cyfeiriad, cyfer
 directly - yn syth
 dirt - baw
 dirty - budr
 disabled - anabl
 disadvantage - anfantais
 disagreement - anghydfod
 disappear - diflannu
 discipline - disgyblaeth
 discomfort - anghysur
 discontented - anfodlon, anfoddog
 discourteous - anghwrtais
 discover - canfu, darganfod
 discuss - trafod, ymarwar
 disgrace - gwarth, gwaradwydd, gwaradyddo
 disgraceful - gwarthus, gwaradwyddus
 disgust - diflastod
 dish - llestr
 dishonest - anonest
 dismiss - digyflogi
 disobedient - anufudd
 disorder - anhrefn
 disorganised - anhrefnus
 dispute - amau
 disregard - diystyru
 distraction - ddifyrrwch
 distribution - dosbarthiad
 district - ardal, dosbarth
 districts - ardaloedd
 disturb - aflonyddu, aflonyddu ar, tarfu
 disturbance - styrbans
 disturbing - ystyrbiol
 divide - rhannu
 division - dosran
 doctor - meddyg
 document - dogfen
 dog - ci
 dogfish - penci
 dogs - cw^n
 dollar - doler
 domesticated - dof
 door - drws
 doubt - dadl, amheuaeth, amau
 doubtful - ansicr, amheus
 doubtless - diau
 dough - toes
 dove - colomen
 down - i lawr
 dowry - gwaddol
 doze - hepian, pendwmpian
 dragon - draig
 dramatist - dramaydd
 drat it - dario
 draught - dracht
 draw - tynnu, llunio
 drawer - dr�r
 dress - gwisg, diwyg, gwisgo
 drifts - lluwchfeydd
 drink - yfed, diod
 drive - gyrru
 drop - llymed, cwympo, diferyn
 drops - diferion
 drought - sychder
 drown - boddi
 drowsy - swrth, hepianus
 dry - sych, sychu
 dry land - sychdir
 dryness - sychder
 dual - deuol
 dualism - deuoliaeth
 duck - hwyaden
 dull - maith
 dumb - mud
 during - yn ystod
 dust - llwch
 Dutch - Isalmaeneg
 duty - dyletswydd
 dwarf - corrach, cor
 dwell - trigo, preswylio
 dweller - preswylydd

Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff