Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
English - Welsh Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S U V W Y Z

 English - Welsh Dictionary

 table - bwrdd
 table tennis - tenis bwrdd
 tactical - tactegol
 tail - cynffon
 tailor - dilledydd, teilwra, teiliwr
 take - cymryd, dwyn at, dwyn, mynd ag
 take advantage - manteisio
 take advantage of - cymryd mantais ar, manteisio ar
 take off - tynnu
 take pictures - tynnu lluniau
 tale - chwedl
 talent - dawn
 talk - siarad, anerchiad, s�n
 talkative - siaradus
 tall - tal
 tame - dof
 tannery - tanerdy
 tape - teip
 tape recorder - recordydd t�p
 tarry - tario
 taste - blas, chwaeth
 tattle - clebar
 tax - tasg, tasgu, treth
 taxi - tacsi
 tea - te
 teach - addysgu, dysgu
 teacher - athro
 teachers - athrawon
 team - tim
 teapot - tebot
 tear - deigryn, rhwygo
 tears - dagrau
 technique - techneg
 tedious - maith
 teetotaller - dirwestwr
 telephone - ff�n
 television - teledu
 tell - dweud wrth
 temper - tymer
 temple - teml
 tempt - temtio
 ten - deg
 tenacious - gwydn
 tenant - tenant
 tend - tendio, tueddu
 tendency - elfen
 tender - tyneraf
 tenderness - anwyldeb
 tennis - tenis
 tension - tyndra
 tent - pabell
 tenth - degfed
 tents - pebyll
 term - teler, tymor
 terms - amod, telerau
 terrible - ofnadwy
 terrible pity - hen biti
 territory - tiriogaeth
 testify - tystio
 testimonials - tystebau
 text - testun
 thank - diolch
 thank goodness - diolch bych
 thank greatly - diolch yn fawr
 thanks - diolch
 that - hynny, taw
 that is - hynny yw, sef
 thatched roof - to gwellt
 thaw - dadmer
 the inevitable - yn ancohel
 the left - y chwith
 the one .... the other - y naill .... y llall
 the other one - y llall
 the other ones - y lleill
 the public - y cyhoedd
 the rascal - y cenau
 theatre - theatr
 their - eu
 then - wedyn
 then again - eto i gyd
 there - yna
 there are - dyna, oes
 there is - dyna, oes, dacw
 there is no sight of - does dim golwg o
 thermometer - gwresfesurydd
 these - y rhain
 these days - erbyn hyn
 thick - bras, praff
 thimble - gwniadur
 thin - tenau
 thing - peth
 think - credu, meddwl, credu, tebygu
 think about - meddwl am
 third - trydydd
 thirst - syched
 thirteen - tri ar ddeg, tair o ddeg
 thirty - trideg
 thirty - deg ar hugain
 thirty one - un ar ddeg ar hugain
 thirty two - deuddeg ar hugain
 this - hwn
 this year - eleni
 thorn - draen
 thorny - dreiniog
 thoroughly - yn drylwyr
 those - y rheiny
 thoughtful - meddylgar
 thousand - mil
 thousandth - milfed
 thread - edau
 threadbare - hendraul
 threat - bygythiad
 threaten - bygwth
 threateningly - yn fygythiol
 three - tri
 three hundred - tri chant
 thresh - dyrnu
 threshold - trothwy
 threshold level - y lefel drothwy
 thrilling - trydanol
 throb - curiad
 throne - gorsedd
 through - trwy, drwy
 throughout - drwy gydol, trwy gydol
 throw - ergydio, bwrw
 throw away - tafly
 thrust - gwthio, hergwd, gwaniad
 thumb - bawd
 thump - dyrnu
 thunder - taranu
 thunderbolt - mellten, taranfollt
 thundering - yn taranu
 ticket - tocyn
 tickle - gogleisio
 tidy - taclus
 tidy up - tacluso
 tie - tei, rhwymo
 tiger - teigr
 tile - priddlech
 till when - tan pryd
 timber - pren
 time - oed, pryd, adeg, amser
 time after time - dro ar �l tro
 timetable - amserlen
 timid - llwyfr
 tin - tun
 tired - lluddedig, wedi blino, blinedig, blin
 tiresome - diflas
 title - teitl
 to - ar
 to a great extent - i fesur helaeth iawn
 to attempt it - rhoi cynnig arni
 to be able to - gallu
 to blame - ar fai
 to shop - siopa
 to tell the truth - a dweud y gwir
 to time - amseru
 to use - arfer
 tobacco - baco, tybaco
 today - heddiw
 together - gyda'i gilydd
 toilet - tŷ bach, toiled
 tom-cat - gwrcath
 tomorrow - yfory
 tomorrow morning - bore fory
 tongue - tafod
 tonight - heno
 too - rhy
 too many - gormod o
 tools - offer
 tooth - dant
 toothache - ddannodd
 toothless - mantach
 top - pen, copa
 torch - ffagl
 torrent - cenlli
 tortuous - arteithiol
 torture - artaith
 tot - joch
 total - cyfan, cwbl
 touch - cyffwrdd ag, teimlo, twtsh
 touchy - yn bigog, pigog
 tough - gwydn
 toward - at
 towards - tua
 tower - tŵr
 town - tre
 town centre - cano y dre
 toy - tegan
 tradition - traddodiad
 traffic - traffig, trafnidiaeth
 trail - trywydd
 train - tr�n
 traitor - bradwr
 traits - teithi
 trample - mathru, sathru
 trampling - mathrfa
 transfer - trosglwyddo
 translate - cyfieithu, trosi
 translator - cyfieithydd
 translators - cyfieithwyr
 travel - teithio
 traveller - teithiwr
 travelling - teithiol
 tray - hambwrdd
 tread - sangu
 treasure - trysori
 treasurer - trysorydd
 treat - trin
 treaty - cytundeb
 trees - coed
 trembling - cryndod, crynedig
 tremendous - aruthrol, aruthr
 tribe - llwyth
 tributary - rhagafon
 trick - tric
 trickle - treiglio
 trifles - ceriach
 trip - tripio, baglu, bachu, baglan
 trolley - troli
 troop - mintai
 trouble - cynhyrfu
 trout - brithyll
 trust - goglyd, ymddiried
 try - cynnig, anelu, cais, trio, ceisio
 tuft - cob
 tune - cywair
 tunnel - twnnel
 turn - dro, tro, troi, trosi
 turn a deaf ear to - troi clust fyddar
 turn into - troi yn
 turn on - troi ymlaen
 turn sour - suro
 turn to - troi at
 turning point - trobwynt
 turnip - meipen, maip
 turns - trofeydd
 twelve - deuddeg, undeg dau
 twenty - dauddeg, ugain, dau ddeg
 twenty one - un ar hugain
 twenty two - dau ar hugain
 twice - dwywaith
 twigs - brigau
 twilight - gwyll
 twist - dirwyn, nyddu
 two - dau, dwy
 two hundred - dau gant
 type - rhywogaeth
 typewriter - teipiedydd
 typist - teipydd
 tyre - teiar
Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Diolch!!!
My year 3 class used Welsh Icons today. The images were a great help- good resource for schools!!
#0 - Year 3 - 03/03/2008 - 14:00
Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff