Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
Welsh - English Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

A B C D E F H I J L M N P R S T U W Y

 Welsh - English Dictionary

 g^wydd - goose
 gadael - leave, allow
 Gaeleg yr Alban - Scots Gaelic
 gafael - hold, grasp, substance
 gafr - goat
 gair - word
 galanas - mess
 galaru - lament
 gallu - be able, ability
 galluog - able
 galluogi - enable
 galw - call
 galw yn - call at
 galwad - vocation, profession
 galwedigaeth - career
 galwedigaethol - professional
 gan - with, by, from
 gan amla - mostly
 gan edmygedd - with admiration
 gan fwya - mostly
 gan syndod - with amazement
 gardd - garden
 garddwr - gardener
 garddwrn - wrist
 garth - hill
 gast - bitch
 gau - close
 geirfa - vocabulary
 geiriadur - dictionary
 geiryn - particle
 gelyniaeth - enmity
 g�n - chin
 geneth - girl
 genethig - little girl
 genethod - girls
 ger - near
 gerddi - gardens
 giewyn - sinew
 gildio - yield, give in
 glan - bank, shore
 glanaf - purest
 glanhau - cleaning, clean
 glanio - land
 glas - blue
 glasied - glassful
 glaswellt - grass
 glaw - rain
 glawlen - umbrella
 glawog - rainy
 gleisiad - salmon
 glin - knee
 glo - coal
 gl�yn byw - Butterfly
 gloyw - shining
 gludio - glue
 glyn - valley
 glynu - stick
 glynu wrth - climg, stick, adhere
 go - fairly, somewhat
 go brin - hardly
 go lew - fine
 gobeithio - I hope, hopefully
 gobeithiol - hopeful
 gobennydd - pillow
 goddeithio - set on fire
 gof - smith
 gofal - anxiety
 gofalu am - look after
 gofalus - careful
 gofalwr - caretaker
 goferu - flow, pour
 goferw - boiling
 gofid - sorrow, grief
 gofidio - grieve
 gofod - space
 gofodol - spatial
 gofodoli - subsist
 gofuned - desire
 gofyn - ask, demand
 gofyn bendith - say grace
 gofyn i - ask, request
 gofyniad - question
 gofynnol - necessary
 gog - person from North Wales (slang)
 gogam - crooked
 gogan - defamation
 goganu - defame, lampoon
 gogledd - north
 gogleddol - northern
 gogleddwr - northener
 gogleisio - tickle
 goglyd - trust
 gogr - sieve
 gohebu - correspond
 gohirio - postpone
 golchi - wash
 gollwng - release
 golwg - sight
 golygu - mean
 golygus - handsome
 gomedd - refuse
 gorau - best
 gorchfygu - conquer
 gorchymyn - command, order
 Gorffennaf - July
 gorffennol - past
 gorffenol - past
 gorffwyll - mad
 gorffwys - rest
 gorfod - have to
 gorfodi - impose, force
 gorfodi i - oblige, compel
 gorfodog - conscript
 gorfoledd - ecstasy
 gorllewin - west
 gorllewinol - western
 gormod o - too many
 goror - border
 gorsaf - station
 gorsedd - throne
 gosgeiddig - graceful
 gosodiadau - statements
 gosog - goshawk
 gradd - degree
 graddedig - graduate
 graenus - polished
 griddfan - groan
 gris - stair, step
 gro - pebble
 Groeg - Greek
 gruddiau - cheeks
 grug - heather
 grwnian - humming
 grym - might
 grymus - strong, powerful
 gw^n - gown
 gw^r - man, husband
 gwacter - emptiness
 gwadd - invite
 gwaddol - dowry
 gwadu - deny
 gwael - poor, ill
 gwaeth - worse
 gwaetha - worst
 gwaetha�r modd - unfortunately
 gwaethygu - deteriorate
 gwag - empty
 gwagedd - emptiness, vanity
 gwagen - waggon
 gwagu - empty
 gwahanol - different
 gwahanu - separate
 gwahoddiad - invitation
 gwair - hay
 gwaith - work
 gwaith glo - coal mine
 gwaladr - leader
 gwallgof - mad
 gwallt - hair
 gwamalu - waver
 gwan - weak
 gwanc - greed, voracity
 gwanhaol - weakening
 gwanhau - weaken
 gwaniad - thrust, stab
 gwannaidd - weak
 gwanobaith - despondency, despair
 gwanobeithio - despair
 gwanrwydd - weakness
 gwant - break
 gwantan - fickle, poor
 gwanu - pierc, stab
 gwanwyn - spring
 gwanwynol - of spring, vernal
 gwanychiad - weakening
 gwar - nape of the neck
 gw�r - civilised
 gwaradwydd - shame, disgrace
 gwaradwyddus - disgraceful
 gwaradyddo - shame, disgrace
 gwarafun - forbid, grudge
 gwarant - warrant, security
 gwarantedig - guaranteed
 gwarantu - guarantee, warrant
 gwarantydd - guarantor
 gwarchadw - guard
 gwarchae - besiege
 gwarchae�dig - besieged
 gwarchae�digaeth - siege
 gwarcheidiol - guardian
 gwarcheidwad - guardian, keeper
 gwarchod - guard, mind
 gwarchodaeth - custody
 gwarchodfa - guardhouse
 gwarchodlu - guards
 gwarchodwr - keeper, guardian
 gward - ward
 gwardeiniaeth - wardenship
 gwarden - warden
 gwarder - gentleness, meekness
 gwareiddiad - civilisation
 gwario - spend
 gwarth - disgrace
 gwartheg - cattle
 gwarthus - disgraceful
 gwas - servant
 gwasaidd - servile
 gwasg - press
 gwastad - level, flat
 gwaun - meadow
 gwaywffon - spear
 gweddill - remainder
 gwedd�o ar - pray to
 gweddol - OK
 gweddu - suit
 gwefl - lip (animal)
 gwefus - lip
 gwegian - giving way
 gweiddi - shout
 gweithiwr - worker
 gweithle - workshop
 gweithredu - act
 gwel�u - beds
 gweld - see
 gweledigaeth - vision
 gwell gan - prefer
 gwella - cure, improve, mend
 gwellhad - improvement
 gwelwi - become pale
 gwely - bed
 gwelyau - beds
 gwenci - weasel
 gwendid - weakness
 gwenu ar - smile at
 gwerin - folk
 gwerinaidd - democratic
 gwerinwr - democrat
 gwers - lesson
 gwersyllu - camp
 gwertfawrogiad - appreciation
 gwerth - worth, value
 gwerth wheil - worth while
 gwerthfawr - precious
 gwerthfawrogi - appreciate
 gwerthfawrogol - appreciative
 gwerthiant - sale
 gwerthu - sell
 gweu - knit
 gwewyr - anguish
 gwewyr meddwl - mental anguish
 gwg - grown
 gwgu - frown
 gwichio - squeak
 gwin - wine
 gwingo - writhe
 gwirfoddoli - volunteer
 gwirion - silly
 gwisg - dress
 gwisgo - dress
 gwiwer - squirrel
 gwlad - country, nation, countryside
 gwladwriaeth - state
 gwladychwyr - settlers
 gwl�n - wool
 gwlana - gather wool
 gwlanen - flannel
 gwlanog - woolly
 gwlatgar - patriotic
 gwledadwy - visible
 gwledd - feast
 gwledda - feast, banquet
 gwleddwr - feaster
 gwledig - countrified, country
 gwledydd - countries, nations
 gwleidiadaeth - politics
 gwleidiadol - political
 gwleidydd - politician
 gwleidyddiaeth - politics
 gwleidyddol - political
 gwleidyddwr - politician
 gwlith - dew
 gwlitho - dew
 gwlithog - dewy
 gwlithyn - dewdrop
 gwlyb - wet, fluid, liquid
 gwlybaniaeth - wet, moisture
 gwlybwr - wet, moisture
 gwlybyrog - wet, damp, rainy
 gwlych - wet
 gwlychu - wet, moisten, get wet
 gwn - gun
 gwneud - make
 gwneud cam - cause injustice, wrong
 gwneud cawl - make a mess
 gwneud niwed i - harm
 gwneud oed - make a date
 gwneuthuriad - make, making
 gwneuthurwr - maker
 gwniad - sewing, stitching
 gwniadur - thimble
 gwniadwraig - seamstress
 gwniadyddes - seamstress
 gwnio - sew, stitch
 gwobr - reward, prize
 gwobrwyo - reward
 gwobrwywr - rewarder
 gwog - empty
 gwr - husband; man
 gwra - seek or marry a husband
 gwrach - hag, witch
 gwrachiaidd - old-womanish
 gwragedd - wives, women
 gwraidd - roots
 gwraig - wife; woman
 gwrandawiad - listening, hearing
 gwrandawr - listener
 gwrando - listen
 gwrando ar - listen to
 gwrcath - tom-cat
 gwreddioldeb - originality
 gwregys - girdle, belt
 gwregysu - girdle, gird
 gwreica - seek or marry a wife
 gwreichion - sparks
 gwreichionen - sparks
 gwreichioni - emit sparks, sparkle
 gwreiddio - root
 gwreiddiol - radical, rooted
 gwreiddyn - root
 gwreigaidd - womanish, womanly
 gwr�ng - common people
 gwres - heat, warmth
 gwresfesurydd - thermometer
 gwresog - warm, hot, fervent
 gwresogi - warm, heat
 gwrhyd - fathom
 gwrhydri - exploit, valour
 gwrid - blush, flush
 gwrido - blush, flush
 gwridog - rosy-cheeked
 gwrm - dark blue, brown
 gwrogaeth - homage
 gwrol - brave
 gwrtaith - manure, dung
 gwrthblaid - opposition party
 gwrthdystiad - protest
 gwrthgynhyrchol - counterproductive
 gwrthnysig - rebellious
 gwrthryfel - rebellion
 gwrthryfelgar - rebellious
 gwrthsefyll - withstand
 gwrthwynebair - antonym
 gwrthwynebiad - opposition
 gwrthwynebydd - objector
 gwrych - hedge
 gwrywaidd - masculine
 gwrywdod - masculinity
 gwthio - thrust
 gwy^n - ache, lust, anger
 gwybed - gnats
 gwybod - know
 gwybyddiaeth - cognition
 gwych - splendid, fine
 gwyddbwyll - chess
 Gwyddel - Irishman
 Gwyddeleg - Irish
 gwyddfid - honeysuckle
 gwydn - tough, tenacious
 gwylio - watch
 gwyll - twilight
 gwyllt - wild
 gwyn - white, ache; lust
 gwyniau - aches; lusts
 gwynio - pain
 gwynt - wind
 gwyr - husbands; men
 gwyrdd - green
 gwythiennau - veins
 gyda llaw - by the way
 gyda'i gilydd - together
 gyferbyn � - opposite
 gynt - formerly
 gyrfa - career
 gyrru - drive
 gyrwynt - hurricane, tornado
 gyrwyntoedd - hurricanes, tornadoes

Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff