Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
Welsh Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

A B C D E F G H I J L M N P S T U W Y

 Welsh - English Dictionary

 raced - racket
 radar - radar
 radio - radio
 radiws - radius
 raffl - raffle
 rafft - raft
 ras - race
 recordydd fideo - video recorder
 recordydd t�p - tape recorder
 rhac - rack
 rhaca - rake
 rhacanu - rake
 rhacs - rags
 rhad - cheap, free
 rhadlon - gracious
 rhadlonrwydd - graciousness
 rhadus - economical
 rhaeadr - waterfall
 rhaff - rope
 rhag blaen - at once
 rhag iti - in case you
 rhagafon - tributary
 rhagair - foreword, preface
 rhagarwain - introduce
 rhagddodiad - prefix
 rhagenw - pronoun
 rhagfarn - prejudice
 rhagfyr - December
 rhaglen - programme
 rhaglith - preface
 rhagor - more
 rhagorol - splendid, excellent
 rhagrith - hypocrite
 rhagrithiol - hypocritical
 rhagweld - foresee
 rhai - some
 rhai o - some of
 rhaid - must
 rhaid i - I must
 rhaid wrth - one needs
 rhamant - romance
 rhan - part
 rhan helaeth - most part
 rhanbarth - area
 rhannu - share, divide
 rhawiaid - shovelful
 rhecsyn - rag
 rhedeg - run
 rhedeg at - run to
 rhedegfa - race
 rhedwr - runner
 rhedyn - fern
 rhegi - swear
 rhegi a thyngu - swear and curse
 rheilffordd - railway
 rheilfyrdd - railways
 rhentu - rent
 rheolaeth - control
 rheolwr - manager
 rhes - row
 rhesin - raisin
 rhestr - list
 rheswm - reason
 rhesymeg - logic
 rhesymegol - logical
 rhesymol - reasonable
 rhewgell - freezer
 rhewi - freeze
 rhiain - maiden
 rhiant - parent
 rhieni - parents
 rhif - number
 rhodd - gift
 rhodfa - avenue
 rhodio - walk
 rhofio - shovel
 rhoi - give, put
 rhoi benthyg - lend
 rhoi cynnig arni - to attempt it
 rhoi gwybod i - let know
 rhoi taw ar - silence
 rhoi'r gorau i - give up
 rhos - moor
 rhostir - moorland
 rhosyn - rose
 rhuddygl - radish
 rhugl - fluent
 rhuglo - rattle
 rhumen - belly
 rhuo - roar, bellow
 rhusio - start
 rhuthr - attack
 rhuthro - rush, attack
 rhwbio - rub
 rhwd - rust
 rhwnc - snort, snore
 rhwng - between
 rhwth - gaping
 rhwyd - net
 rhwydd - easy
 rhwyddhau - facilitate
 rhwydo - ensnare
 rhwyf - oar
 rhwygo - tear
 rhwym - bound
 rhwymedigaeth - obligation
 rhwymo - tie
 rhy - too
 rhybudd - warning
 rhydd - free
 rhyddfrydol - radical
 rhyddfrydwyr - liberals
 rhyddhad - relief
 rhyddhau - release
 rhyddid - freedom; liberty
 rhyfedd - odd, weird, strange
 rhyfeddol - wonderful
 rhyfeddu - wonder
 rhyfel - war
 rhyfelgri - war cry
 rhyngwladol - international
 rhythu - stare
 rhyw - a certain, sex, gender
 rhyw ffordd - somehow
 rhywbeth - something
 rhywbryd - sometime
 rhywle - somewhere
 rhywogaeth - species, type
 rhywun - someone
 Rwsiad - Russian
 Rwsieg - Russian
 rygbi - rugby
 rysait - receipt
 rywbryd - sometime
 rywle - somewhere
Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff