Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
Welsh - English Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

A B C D E F G H I J L M N P R S T U W

 Welsh - English Dictionary

 y cenau - the rascal
 y chwith - the left
 y cyhoedd - the public
 y dde - right
 y gadlas - yard
 y lefel drothwy - threshold level
 y llall - the other one
 y lleill - the other ones
 y naill ... y llall - the one .... the other
 y naill wrth y llall - one to the other
 y rhain - these
 y rhan fwya - majority
 y rheiny - those
 ych - ox
 ychen - oxen
 ychwanegol - additional
 ychwanegu at - add to
 ychydig - little, few, a bit, a little
 ydw i wedi dyweddio - I am engaged
 yfed - drink
 yfory - tomorrow
 ym mhob man - everywhere
 yma - here
 ymadael - leave, depart
 ymado ag - leave, depart
 ymarfer - practise
 ymarwar - discuss
 ymatal - restrain
 ymbalfalu - grope
 ymbelydredd - radioactivity
 ymbelydrol - radioactive
 ymchwel - return
 ymchwil - search, research
 ymchwiliad - investigation
 ymdael - depart
 ymddiddan - conversation
 ymddiheuro - apologise
 ymddiried - trust
 ymdoddi - become part
 ymdrech - effort
 ymdrochi - bathe
 ymdynghedu - vow
 ymelwad - exploitation
 ymennydd - brain
 ymestyn - stretch, extend
 ymgais - effort, attempt
 ymgeisydd - candidate
 ymgynghori - consult
 ymgynghorol - advisory
 ymhell - far
 ymhen - within
 ymhleth - folded
 ymhlith - amongst
 ymladd - fight
 yml�dd - be tired out
 ymlaen - on
 ymlaen llaw - before hand
 ymlwybro - make one's way
 ymolchi - get washed, wash oneself
 ymollwng - let go
 ymosod - attack
 ymosodiad - attack
 ymprydio - fast
 ymresymgar - logical
 ymroi - apply oneself
 ymron - almost
 ymryddhau - free oneself
 ymsythu - straighten
 ymwadu - renounce
 ymweld � - visit
 ymwelydd - visitor
 ymyrryd - interfere
 ymysg - amongst
 ymysgwyd - shake off
 yn achwus - eagerly
 yn afodlon - unwillingly
 yn afresymol - unreasonably
 yn afrwydd - clumsily
 yn aml - often
 yn amlwg - obviously
 yn ancohel - the inevitable
 yn anffodus - unfortunately
 yn annoeth - unwisely
 yn arbennig - especially
 yn bendant - definitely
 yn betrus - hesitantly
 yn bigog - touchy
 yn braf - very much, heartily
 yn canlyn - courting
 yn dal i - still
 yn dda - well
 yn ddi os - without a doubt
 yn ddiamcan - aimlessly
 yn ddidaro - unconcerned
 yn ddifesur - immeasurable
 yn ddim amgen - nothing better than
 yn ddiniwed - innocently
 yn ddioglyd - lazily
 yn ddisgwylgar - expectantly
 yn ddwys - solemnly
 yn ddwysach - more intense
 yn drech na - stronger than, superior to
 yn drwm - quite heavily
 yn drylwyr - thoroughly
 yn dwt - nicely
 yn edifar - sorry
 yn egniol - energetically
 yn ei fyw - for the life of him
 yn enwedig - especially
 yn erbyn - against
 yn eu plith - amongst them
 yn fawr - much
 yn fawrfrydig - generous
 yn feddwol - intoxicating
 yn feistraidd - masterly
 yn ferw - boiling
 yn foddhaus - pleased
 yn foethus - luxurious
 yn frith - covered
 yn fyfyrgar - studiously
 yn fygythiol - threateningly
 yn gawl - in a mess
 yn gryn ergyd - a considerable blow
 yn gwta - curtly
 yn gyfartal - equal
 yn gysglyd - sleepily
 yn gyson - constantly
 yn hollol - exactly
 yn hwy - longer
 yn hytrach - rather
 yn hytrach na - rather than
 yn is - lower
 yn l�n - completely
 yn lle - instead of
 yn llym - severely
 yn o sownd - very sound
 yn ofer - in vain
 yn ogystal � - as well as
 yn �l - according to, back
 yn �l pob tebyg - in all likelihood
 yn olynol - in succession
 yn raddol - gradually
 yn rhinwedd - by virtue of
 yn rhywle - somewhere
 yn serchog - affectionately
 yn sicr - sure
 yn stond - still
 yn surbwch - sourly
 yn swrth - sullenly, abruptly
 yn swta - abruptly
 yn sydyn - suddenly
 yn syfrdan - stunned
 yn syth - directly, direct
 yn taranu - thundering
 yn treio - ebbing
 yn unig - only
 yn union - exactly
 yn wastad - flat
 yn weddus - suitably
 yn wir - indeed
 yn wirion - silly
 yn y fan a'r lle - here and there
 yn y ffasiwn - all the rage
 yn y man - presently
 yn y pen draw - ultimately
 yn yfflon - in tatters
 yn yr un modd - in the same way
 yn ystod - during
 yna - there
 yngan - utter
 yngannu - pronounce
 ynganu - pronounce
 yngl^yn � - in connection with, about
 ynn - ash trees
 ynteu - or whether
 yr arswyd fawr - goodness gracious
 yr un - each
 ysblennydd - splendid
 ysbryd - spirit
 ysbwng - sponge
 ysbyty - hospital
 ysceler - wicked, villainous
 ysgafn - light
 ysgafnu - lighten
 ysgol - school, ladder
 ysgol gynnradd - primary school
 ysgolhaig - scholar, academic
 ysgoloriaeth - scholarship
 ysgrif - article, essay
 ysgrifennu - write
 ysgrifennu at - write to
 ysgrifennydd cyffredinol - secretary general
 ysgut - nimble, quick
 ysgyfaint - chest
 ysgyfarnog - hare
 ysgytiad - jolt
 ystad - estate
 ystrydebol - stereotyped
 ystum - posture
 ystwythder - flexibility
 ystyrbiol - disturbing
 ystyried - consider
 ysu am - itching to
 yswain - esquire
 yswil - shyness
 ysywaeth - regrettably
 ywen - yew

Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff