Welsh Words – Food and Drink

Flag_of_Wales

Welsh – English

afa – apple
ancwyn – dinner
bara – bread
bara lawr – lava bread
berwi – boil
bisged – biscuit
brecwast – breakfast
bwyd – food
bwyta – eat
cawl – soup
caws – cheese
cegin – kitchen
cennin – leeks
cig – meat
cig eidon – beef
cig moch – bacon, pork
cig oen – lamb
cimwch – lobster
cinio – dinner
cocos – cockles
coffi – coffee
coginio – cook
corbenfras – haddock
corgimwch – prawn
cosyn – cheese
crasu – bake, roast
creision – crisps
creision ŷd – cornflakes
crempog – crumpet
cwingen – rabbit
cwpan – cup
cwrw – beer
cyllell – knife
cyw iâr – chicken
dofednod – poultry
dŵr – water
enwyn – buttermilk
ffa – beans
ffrwyth – fruit
ffwrn – oven
finegr – vinegar
frwythau – fruit
gwin – wine
gwledd – banquet, feast
gwledda – banquet, feast
gwydd – goose
halen – salt
llaeth – milk
llestr – dish
llymarch – oyster
llysywen – eel
macrell – mackerel
maip – turnip
meipen – turnip
menyn – butter
oergell – fridge
pannas – parsnips
perdysen – shrimp
picau ar y maen – welshcakes
picnic – picnic
popty ping – microwave oven
pryd – meal
rhesin – raisin
rhuddygl – radish
selsig – sausage
siwgr – sugar
stafell fwyta – dining room
swdd – juice
tafarn – inn
tatws – potatoes
te – tea
tebot – teapot
tegell – kettle
tŷ bwyta – restaurant
uwd – porridge
wy – egg
ŷd – corn

English – Welsh

apple – afa
bacon – cig moch
bake – crasu
banquet – gwledd
beans – ffa
beef – cig eidon
beer – cwrw
biscuit – bisged
boil – berwi
bread – bara
breakfast – brecwast
butter – menyn
buttermilk – enwyn
cheese – caws, cosyn
chicken – cyw iâr
cockles – cocos
coffee – coffi
cook – coginio
corn – ŷd
cornflakes – creision ŷd
crisps – creision
crumpet – crempog
cup – cwpan
dining room – stafell fwyta
dinner – ancwyn, cinio
dish – llestr
eat – bwyta
eel – llysywen
egg – wy
feast – gwledd, gwledda
food – bwyd
fridge – oergell
fruit – ffrwyth, frwythau
goose – gwydd
haddock – corbenfras
inn – tafarn
juice – swdd
kettle – tegell
kitchen – cegin
knife – cyllell
lamb cig oen
lava bread – bara lawr
leeks – cennin
lobster – cimwch
mackerel – macrell
meal – pryd
meat – cig
microwave oven – popty ping
milk – llaeth
oven – ffwrn, pobty
oyster – llymarch
parsnips – pannas
picnic – picnic
pork – cig moch
porridge – uwd
potatoes – tatws
poultry – dofednod
prawn – corgimwch
rabbit – cwingen
radish – rhuddygl
raisin – rhesin
restaurant – tŷ bwyta
roast – crasu
salt – halen
sausage – selsig
shrimp – perdysen
soup – cawl
sugar – siwgr
tea – te
teapot – tebot
turnip – meipen, maip
vinegar – finegr
water – dŵr
welshcakes – picau ar y maen
wine – gwin

Leave a Reply