Welsh Words – Phrases

Flag_of_Wales

WELSH – ENGLISH 


beth? – what?

Blwyddwyn Newydd Dda – Happy New Year

bore da – good morning

Cofion cynnes – Yours (at end of letter/mail)

croeso – welcome

croeso i Gymru – welcome to Wales

Cyfarchion y Tymor – Season’s greetings

Cymru am byth! – Wales for ever!

da – good

da boch – goodbye

da iawn – very good

Dal ati!, Daliwch ati! – Keep at it!, Don’t give up!

diolch – thanks

diolch yn fawr iawn – thanks very much

dw I – I am

dydd da – good day

Dymuniadau da – Best wishes

Dymuniadau gorau – Best wishes

hiraeth – longing, homesickness

hwyl – cheers

hwylfawr – goodbye, have fun

iechyd da! – good health!

Llongyfarchiadau – Congratulations

Nadolig Llawen – Merry Christmas

nos da – good night

noswaith dda – good evening

Os gwelch yn dda – Please

Penblwydd Hapus – Happy Birthday

Pob dymuniad da – Best wishes

Pob lwc – Good luck

prynhawn da – good afternoon

sut mae? – how are you?

Twll dîn pob Sais! – Down with the English! (a term of abuse. Literally ‘an ars***le every Englishman’)

wyt ti – you are

Y Ddraig Goch – The Red Dragon


ENGLISH – WELSH


Best wishes – Dymuniadau da

Best wishes – Dymuniadau gorau

Best wishes – Pob dymuniad da

cheers – hwyl

Congratulations – Llongyfarchiadau

Down with the English! – Twll dîn pob Sais!

good – da

good afternoon – prynhawn da

good day – dydd da

good evening – noswaith dda

good health! – iechyd da!

Good luck – Pob lwc

good morning – bore da

good night – nos da

goodbye – da boch

goodbye, have fun – hwylfawr

Happy Birthday – Penblwydd Hapus

Happy New Year – Blwyddwyn Newydd Dda

how are you? – sut mae?

Keep at it!, Don’t give up! – Dal ati!, Daliwch ati!

longing, homesickness – hiraeth

Merry Christmas – Nadolig Llawen

Please – Os gwelch yn dda

Season’s greetings – Cyfarchion y Tymor

thanks very much – diolch yn fawr iawn

The Red Dragon – Y Ddraig Goch

very good – da iawn

Wales for ever! – Cymru am byth!

welcome – croeso

welcome to Wales – croeso i Gymru

what? – beth?

Yours (at end of letter/mail) – Cofion cynnes

Leave a Reply