Welsh Months

M
M
D
T
A
C
H
W
E
D
D
T
I
E
C
M
C
Q
U
G
R
I
G
K
L
X
D
D
H
M
H
N
J
G
K
X
X
H
F
I
W
B
A
J
M
O
P
E
O
C
C
B
E
G
V
I
J
R
I
B
R
H
A
G
F
Y
R
I
A
F
M
R
D
I
P
R
R
A
W
S
T
F
E
I
L
O
V
C
O
W
T
G
D
E
H
L
H
N
P
O
R
E
M
V
K
N
E
L
O
A
H
Y
D
R
E
F
F
N
F
X
D
W
T
A
F
U
G
B
E
A
I
O
K
R
M
A
W
R
T
H
E
F
N
R
Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill
Mai Mehefin Gorffennaf Awst
Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr
Answers:-

M T A C H W E D D
E C
D H M G
I W A O E
E I R B
R H A G F Y R F M R
I R A W S T F E I
O O E H L
N R N E L
A H Y D R E F N F
W A I
R M A W R T H F N

Leave a Reply